Slik ordner man en LEI-kode for bedriften

Annonse

Det er mange ting man skal tenke på når man driver en bedrift. Det er stadig nye lover og regler som blir vedtatt som kan ha konsekvenser for hvordan man for eksempel kjøper og selger verdipapirer på det åpne finansmarkedet. Ofte er det slik at norske bedrifter også er underlagt internasjonale avtaler og EU-lover. Dette kan for mange virke som kjepper i hjulene for den daglige driften. Hvorfor skal man følge disse lovene? Svaret er jo ganske enkelt; uten juridiske rammer så kan handelsmarkedene fort løpe løpsk. Ett av disse tiltakene er den forholdsvis nyopprettede LEI-koden.

 

Dette er en LEI-kode

I 2012 gikk G20-landene sammen om å lage noen nye retningslinjer, som blant annet gjør det mulig å identifisere finansielle transaksjoner. Det er her LEI-koden kommer inn i bildet, og LEI står for «Legal Entity Identifier». Denne koden er ganske enkelt en identifikasjonskode som gjør at man kan identifisere den juridiske enheten som står bak transaksjonen. Alle finansinstitusjoner og forsikringsselskap i EU og EØS skal og bør ha denne koden for å kunne handle med verdipapirer. Det norske Finanstilsynet har allerede begynt å bruke LEI-kode for å kunne identifisere institusjoner som er under tilsyn.

 

Dette kan virke ganske mye byråkrati for ingenting, men LEI-koden har en viktig funksjon og forhindrer ulovlig virksomhet på de finansielle markedene. Det er hverken vanskelig eller dyrt å anskaffe en LEI-kode til bedriften. Man kan ganske så enkelt gå inn på NordLEI og kjøpe en LEI-kode på deres nettside. Her kan man både bestille en ny kode til bedriften, samt betale for å opprettholde koden. Det koster 969 kroner for en ny kode, og 779 kroner årlig for å opprettholde koden. Dette er for mange en forholdsvis lav utgift i det lange løp. Det viktigste når man bestiller en LEI-kode er at det er enkelt og at utbyderen er seriøs.