Få styr på hjemmesiden din

Annonse

Det er mange ting å holde styr på når du skal lage en hjemmeside. Det er ikke bare det tekniske som skal være på plass når man skal lage en hjemmeside, men det er også andre faktorer som gjør at din hjemmeside kan nå helt nye høyder.

Språket har mye å si for troverdighet

Det de fleste vet når de skal lage en hjemmeside for egen virksomhet eller en bedrift, så er det at troverdighet er utrolig viktig. Troverdighet handler om hvordan kunden ser deg og vurderer din bedrift. Det er jo ikke sånn at de kundene som kanskje utelukkende finner deg på nettet vet at du er et troverdig menneske som driver eller jobber i en troverdig bedrift, de kjenner ikke deg personlig, og derfor må dette kommuniseres på helt andre måter for å kunne nå frem til mottakeren. Det viktigste i denne sammenhengen er faktisk språk. Mange undervurderer hvor viktig språket er når de lager innhold til en hjemmeside. Det er faktisk gjennom språket at kunder og potensielle kunder vurderer din troverdighet, bevisst og ubevisst.

Man vil vel ikke kjøpe tekster fra et tekstbyrå som har mange skrivefeil på siden? På samme måte blir man skeptisk hvis navnet på den merkevare man vil kjøpe er feilstavet eller noe står formulert på en dum eller utroverdig måte. Det er veldig lite som skal til for å fremstå som utroverdig, derfor skal du sørge for at hjemmesiden din fremstår helt perfekt overfor kunder og potensielle kunder. Dette kan for eksempel dreie som å betale for en profesjonell oversettelse og eventuelt korrekturlesning av siden din i stedet for å gå gjennom Google Translate når du skal utvide til resten av Norden eller Europa.

Slå gjennom internasjonalt

En god oversettelse kan også være akkurat det du trenger for å slå gjennom internasjonalt og fremstå troverdig også for andre kunder. Det er en god ide å få en oversettelse som er gjort av noen som snakker det språket du vil ha oversatt til på morsmålsnivå og ikke bare kan det sånn noenlunde. Spesielt hvis det dreier seg om et språk du ikke kan selv, er det helt essensielt å få gjort dette profesjonelt, siden du ikke selv nødvendigvis kan oppdage feil og skrivefeil som gjør at siden din kanskje fremstår utroverdig på andre språk. Det å fremstå troverdig er som de fleste vet, alfa og omega når man skal ha en god hjemmeside. Derfor er det ingen grunn til å spare på nettopp dette punktet.