Ctrl + Alt + Delete på Mac

Mange Mac brukere, som tidligere har brukt PC, savner nå og da adgang til Ctrl + Alt + Delete funksjonen, hvor man lett kan avsluttet programmer som ikke svarer, eller som på annen måte forstyrrer og ikke vil avsluttes på normal måte.

Normalt kan man på sin Mac lukke et program ved å høyreklikke på det nede på dokken og velge “Avslutt”.

Hvis det ikke går, så kan man i stedet forsøke seg med Command + Option/Alt + Esc. Hvor så understående lille vindu dukker opp, hvor du kan avslutte det (u)ønskede programmet.

Ctrl + Alt + Delete på Mac

Du kan alternativt også klikke på eplet oppe i øverste, venstre hjørne og velge “Avbryt”. Deretter vises også vinduet, som er vist over her. Du må dog være i et Apple-vindu, slik som “Finder”, ellers lukkes bare det programmet du er inne i på det gitte tidspunktet.

Hvis du ikke finner det problematiske programmet via ovenstående, så må du få åpnet “Activity Monitor”, som er mer utfyllende. Det gjør du ved å klikke Command + Space for å åpne Spotlight.

I Spotlight søker du etter “Activity Monitor” og klikker Enter. I det får du en utfyllende oversikt over alle prosessene som kjører på Mac-en din, samt mulighet til å avbryte alle de prosessene du ønsker å stoppe.

Apple Spotlight på Mac / Prosesser

Husk også å sikre Mac-en din mot trusler og krasj med Mackeeper. Du kan gratis prøve Mackeeper på norsk her.